Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2020

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2020

Maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 104 508 Kč
Minimální roční vyměřovací základe VČ 41 808 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 709 Kč
Mimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 484 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 544 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 018 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6 000 Kč
Minimální nemocenské 138 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3 000 Kč

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – zálohy 2020

Minimální vyměřovací základ                                             17 418 Kč
Minimální měsíční záloha                                                     2 352 KčZdravotní pojištění osob bez vlastních příjmů                     1 971 Kč

 

 

U zdravotního pojištění si nezapomeňte vždy provést úpravy nových sazeb o pojištění vždy od 1.1. běžného roku, aby nadále zůstaly bez pokut a penále!!

U sociálního pojištění dochází ke změně záloh až v následujícím měsíci, který následuje po podání přehledu za rok předchozí.

Zároveň do záloh na pojistné za běžný rok se započítává pouze pojistné uhrazené v běžném roce, případně přeplatky let předcházejících.